Локальні та статутні документи, договори і претензії

Підготовка проектів статутів;
Підготовка проектів локальних документів (внутрішні положення, матеріальна відповідальність працівників, положення про конфіденційність і т.д.);
Підготовка проектів господарських договорів;
Досудове врегулювання спорів.

Господарські справи

Спори, що виникають з цивільних, господарських правовідносин (стягнення заборгованості; виконання та визнання недійсними договорів; визнання права власності і т.д.);
Спори, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин;
Справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання таких рішень.

Податкові, митні справи; справи з іншими державними органами

Спори про оскарження податкових повідомлень-рішень;
Спори про оскарження нереєстрації податкових накладних;
Спори про оскарження митної вартості, відмови у митному оформленні;
Спори із Фондом соціального захисту інвалідів щодо недотримання квот працевлаштування.

Земельні спори

Спори при наданні земельних ділянок, при оформленні права оренди землі;
Спори про порядок користування земельними ділянками;
Спори щодо зменшення орендної плати за земельні ділянки;
Оскарження прав оренди, власності, користування, захист прав добросовісних набувачів земельних ділянок;
Визнання недійсними договорів;
Оскарження дій, рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів;
Спори про вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб.

Корпоративні питання та спори

Створення юридичних осіб;
Відчуження та набуття часток у господарських товариствах;
Спори, пов’язані зі створенням, реорганізацією та ліквідацією юридичної особи;
Спори, пов’язані з приналежністю акцій, часток у статутному капіталі господарських товариств, встановленням їх обтяжень і реалізацією прав, які випливають з них;
Спори за позовами засновників, учасників юридичної особи про відшкодування збитків, завданих юридичній особі, визнання недійсними угод, укладених юридичною особою, застосування наслідків недійсності таких угод;
Спори, пов’язані з призначенням або обранням, припиненням, призупиненням повноважень і відповідальністю осіб, що входять або входили до складу органів управління та органів контролю юридичної особи;
Спори про оскарження рішень органів управління юридичної особи.

Захист ділової репутації

Визначення кола осіб, винних у заподіянні шкоди репутації потерпілого;
Оцінка ступеня шкоди, завданої поширенням неправдивої інформації;
Оформлення позовної заяви;
Складання мирової угоди і подальше затвердження його в суді за згодою сторін;
Збір необхідних доказів;
Консультація для складання обґрунтованих відповідей представникам ЗМІ;
Представництво інтересів довірителя в ході судових засідань.