Законом України «Про третейські суди» передбачена можливість вирішення спорів не лише державними судами, а й конкретно визначеними особами, яких заздалегідь погодять сторони певної угоди. А зважаючи на високі ставки судового збору в Україні, звернення до третейського суду інколи буває виправданим навіть з економічної доцільності. До того ж в третейського судочинства є й інші переваги.

Являюся суддею постійно діючого третейського суду при Волинській торгово-промисловій палаті. Під моїм головуванням було прийнято ряд судових рішень, які залишились в силі і не були скасовані.